Algemeen
www.air-concepts.nl is de website van AIR Concepts BV. De informatie daarop komt tot stand onder verantwoordelijkheid van AIR Concepts BV. AIR Concepts BV besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud. Het is echter mogelijk dat informatie op deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. AIR Concepts BV is verder niet aansprakelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, die via AIR Concepts BV gelinkt worden.

Bescherming persoonsgegevens
AIR Concepts BV gebruikt alleen persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en strikt voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Auteursrechten
AIR Concepts BV houdt het auteursrecht op de via de internetsite van de AIR Concepts BV verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van AIR Concepts BV mag zonder schriftelijke toestemming van AIR Concepts BV openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient te geschieden met bronvermelding.